Badanie rynku – z czym to się je?

Każdy przedsiębiorca chce wypaść jak najlepiej – dokłada starań by oferować usługi na jak najwyższym poziomie, szczególnie jeśli oferuje produkty na rynkach regionalnych, dla przykładu jest z Wrocławia i posiada witrynę internetową, która posiada elementy regionalizmu. Oprócz tego precyzyjnie dobiera technologie, zespół sprzedażowy, dział marketingu etc. W dobie dynamicznych rynków i zmieniających się technologii przewaga konkurencyjna ma w najlepszym wypadku charakter tymczasowy, ponieważ dublowanie innowacji przez konkurentów nie nastręcza zbytnich trudności. Pozycjonowanie marki w oparciu o produkt ma więc ograniczoną rację bytu, dlatego przedsiębiorcy poszukują kreatywnych sposobów na związanie klienta z firmą. Skuteczne budowanie lojalności odbiorcy naszych usług to zarówno jasno komunikowana wizja, misja i strategia oraz polityka firmy, jak i jej reprezentacja na zewnątrz dzięki zadowolonym pracownikom.

Chcąc przeprowadzić badanie rynku warto zastanowić się i przeanalizować własną politykę pro – kliencką, aby mieć pewność, iż oferowany client service spełnia oczekiwania, a postawa personelu odpowiedzialnego za kontakt z klientem odpowiada na jego potrzeby. W takiej analizie aspekt finansowy również odgrywa zdecydowaną rolę, ponieważ utrzymanie obecnego klienta wiąże się z niższymi kosztami niż zdobycie nowego.

Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.

No dobrze, tyle z czystej, encyklopedycznej teorii, jak jednak zaprojektować dobrze badanie rynku? Należy uwzględnić kilka ważnych punktów:

  • wybieramy narzędzie badawcze dopasowane do naszych potrzeb.
  • wybieramy typ badania
  • wybieramy przystępną formę badania, która będzie czytelna i dostępna dla wszystkich ankietowanych
  • przeprowadzamy badanie wstępne
  • analizujemy zebrany materiał
  • tworzymy raport końcowy

Zatrzymanie klienta przy swojej marce jest celem każdej firmy. Największe prawdopodobieństwo stałej współpracy z klientem jest wówczas, gdy znamy jego preferencje oraz stopień zadowolenia z oferowanego przez nas serwisu. Poznając przyczynę odchodzenia klientów do firm konkurencyjnych można wyeliminować negatywne elementy współpracy oraz jeszcze bardziej wzmocnić aspekty pozytywne. Dokonując badania na możliwie najszerszym gronie odbiorców uzyskuje się kompleksowy obraz ze wskazaniem mocnych i słabych stron prowadzonej polityki.