Łączność między aplikacjami

API (skrót od ang. Application Programming Interface) nie są zjawiskiem nowym, ich definicja powstała już w 2000 roku. W organizacjach oraz w aplikacjach internetowych są od dawna wykorzystywane. Możemy właściwie nazywać je popularną i wypróbowaną technologią. API pozwalają na łączność systemów i baz danych między sobą, wykorzystując uniwersalne protokoły i pliki-nośniki danych.

Dane są przetwarzane przez zewnętrznych partnerów, developerów i ich aplikacje – często w zaskakujący sposób. Tworzą nową jakość, pomysłowe i użyteczne produkty, kreatywne usługi – w odpowiedzi na coraz większe oczekiwania społeczeństwa cyfrowego. Jak wynika z raportu CA Technologies, aż 88% dużych organizacji globalnie już używa API. Większość z tych, które jeszcze nie wprowadziły tego rozwiązania, planuje to zrobić. Można powiedzieć, że już żyjemy w ekonomii opartej o API.

Równolegle do rozwoju biznesu dzięki API-usługom, takim jak Google Analytics czy Google AdWords, swoje dane otworzyły też inne duże sieci społecznościowe, pozwalając np. na umieszczanie w zewnętrznych serwisach playerów wideo (Vimeo, YouTube), czy muzycznych (Soundcloud), albo uniwersalnego awatara (grawatar.org). Otwarte API oferuje największa platforma do tworzenia stron internetowych na świecie, WordPress.

Ciekawym użyciem API jest szybkie logowanie użytkowników z wykorzystaniem raz powierzonych danych logowania, czyli wtyczki social login dla stron internetowych od serwisów, takich jak Facebook, Google+ czy LinkedIn. Pozwalają min. na uniknięcie przez wydawców tych serwisów konieczności utrzymywania bazy danych osobowych, ale są przede wszystkim rozwiązaniem wygodnym. Użytkownicy używają dzisiaj zbyt wiele haseł do usług, by nie docenić rozwiązania typu universal key, jakim jest taka wtyczka.

Czołowe miejsca, jeśli chodzi o wykorzystanie API, zajmują dziś firmy technologiczne, media i sektor usług informacyjnych. Są one jednak przydatne w każdej branży, od edukacji poprzez bankowość, produkcję, aż do usług medycznych. Wkrótce i tam będzie ich się pojawiać coraz więcej, w miarę postępującej digitalizacji wszystkiego.

W środowiskach wewnętrznych przedsiębiorstw, API są efektywnie wykorzystywane do integracji systemów. W połączeniu z zasobami API zewnętrznych, stają się w efekcie nośnikami innowacji produktowych, dając nowy wymiar i zastosowanie dotychczas niedostępnym zbiorom informacji. Co ważne, dane i sam ich pobór mogą być udostępniane odpłatnie, otwierając nowy kanał przychodów dla firm.