Direct answers

Google stawia w wynikach wyszukiwania na coraz większą bezpośredniość. Snippet direct answers, znany w Polsce także jako „pozycja zero” pojawia się w coraz większej ilości zapytań. Nowa funkcjonalność została wprowadzona w kwietniu 2016 roku. Ma ona na celu natychmiastowe udzielenie użytkownikowi odpowiedzi na zapytanie.

Najczęściej pojawiają się one w zapytaniach zaczynających się od zwrotów takich jak „jak…”, „gdzie…”, „dlaczego…” czy „kiedy…”. Wprowadzenie snippetu dało większą szansę na pozyskanie ruchu stronom znajdującym się poza TOP3.

Direct Answers to potoczna nazwa wyniku wyszukiwania, który zawiera bezpośrednią odpowiedź na wprowadzone do wyszukiwarki pytania. Oprócz tradycyjnego akapitu z tekstem oraz miniaturą zdjęcia, od jakiegoś czasu można zaobserwować wynik w postaci tabeli z informacjami.
Wynik Direct Answer jest tworzy przez Google automatycznie. Nie można nigdzie zgłosić prośby o rozpoczęcie jego wyświetlania. Google analizuje automatycznie strony internetowe oraz typ zapytania jaki został wprowadzony do wyszukiwarki i jeśli uzna za dobre, to wyświetli wynik Direct Answer.

Choć treści z ramki odpowiedzi pochodzą zazwyczaj z pierwszych pięciu wyników wyszukiwania, nie jest to reguła. Dane pochodzą z raportu Rank Rangers, badania zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych. Twórcy raportu podkreślają, że odnotowano 1,4% wzrost zapytań z direct answers box w porównaniu z zeszłym miesiącem. Śmiało można podejrzewać, że ta tendencja będzie się utrzymywać. Google nie ujawnia informacji o tym, jak przygotować treści na stronie, by zwiększyć prawdopodobieństwo zdobycia „pozycji zero”. Analiza zawartości direct aswers boxów pozwala jednak zauważyć pewne prawidłowości. Należą do nich:
trafność odpowiedzi, jej zwięzłość czy umieszczenie treści zapytania na stronie.

Ogólny wniosek z raportu: Direct answers pojawia się już w 10% zapytań wyszukiwarki Google! No naprawdę ogromna liczba, która stale rośnie!