Jak pozycjonować własną markę?

Zanim zaczniemy radzić, krótka definicja – czym jest w ogóle marka własna? Najprościej rzecz ujmując: marka to unikalny znak czy symbol oznaczający produkt wyprodukowany przez konkretną firmę i wyróżniający go od podobnych. Jest także nośnikiem informacji o jakości, wartościach firmy czy prestiżu.

Pierwsze marki własne wprowadziła brytyjska sieć Sainsbury już w 1869 roku. Jednak na szerszą skalę stały się one popularne od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Do Polski zawitały wraz z zachodnimi sieciami handlowymi, a ich prawdziwy rozkwit nastąpił w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych.
Na przestrzeni lat, pojęcia tworzenia i kreowania marki własnej się oczywiście dynamicznie zmieniało, urastając obecnie do rangi już całkiem sporego biznesowego marketingu.
Kiedyś, marki własne były tworzone by spełniać potrzeby konsumentów o mniej zasobnym portfelu. Taka sytuacja nie zawsze była korzystna dla producentów, bo oznaczała konkurowanie ceną.

Z biegiem czasu zmiana sposobu robienia zakupów przez konsumentów przełożyła się na dalszy kierunek rozwoju marek własnych. Okazało się, że niska cena nie ma już tak kluczowego znaczenia dla przeciętnego konsumenta. Coraz bardziej świadomy klient zaczął stawiać na jakość. Co więcej, wzrosła ilość wymaganych badań, jakimi musi wykazać się zakład, który chce produkować marki własne dla sieci handlowych. Marki ewoluowały, podążając za konsumentem i zaczęły konkurować nie tyle za pomocą ceny produktu, a relacji jakości do niej. Dzisiaj dla wielu kupujących jest to właśnie najbardziej istotny czynnik decydujący o zakupie towaru.

Jak wygląda marketing marki własnej?
Marki własne nie przestają ewoluować. Poszukują własnej drogi promocji, a ich wizerunek już nie zawsze nawiązuje do brandingu markowych odpowiedników.
W dzisiejszym galopującym świecie, sprzedawcy nie muszą już pozycjonować swoich marek na najtańsze. Muszą “jedynie” (a raczej AŻ…) znaleźć swoje miejsce na rynku, inaczej mówiąc: znaleźć niszę, w której dane dobra, usługi, produkty będą miały powodzenie i będą się sprzedawać.

Idąc do sedna: jest kilka zasad, którymi należy się kierować, chcąc pozycjonować markę własną:

– Ustalenie swojego własnego znaczenia pozycjonowania

– Nie powielać pomysłów. Coś, co raz zostało wymyślone i zadziałało, nie znaczy że zadziała drugi raz. Należy mieć to na uwadze, bo inspirowanie się, a plagiat to dwa różne terminy, między którymi jest cienka granica, którą łatwo przekroczyć.

– Wydobycie korzyści płynących z produktu i potrzeb. Chodzi o to, by znaleźć taki złoty środek, który połączy korzyści naszego markowego produktu z potrzebami rynku, potrzebami klientów. Nieocenione może się tu okazać profesjonalne badanie rynku.

Jako “haczyk” należy pamię­tać o tym, by wyk­luczyć jesz­cze obszar, który zaj­muje kon­ku­ren­cja o ugrun­towanej pozycji.